WORDT CROWDFUNDING DE NIEUWE FINANCIERINGSVORM VOOR RETAILING?

Voor kledingwinkels Duetz en Adam Brandstores is een tweede crowdfundingsronde gestart. Het in 1957 opgerichte bedrijf wil deze keer minimaal 150.000 euro ophalen. In de vorige ronde hoopte het minimaal 400.000 euro op te halen. Het werd uiteindelijk 800.000 euro. In de eerste ronde schijnt een groot deel van de klanten van Duetz en Adam Brandstores aangegeven te hebben ook opnieuw, extra te willen investeren.
We hopen dan maar dat de 400.000 die nodig was voor de digitaliseringsslag en enerzijds 800.000 werd maar ook de tweede ronde noodzaakte – naar eigen zeggen voor de afronding van dezelfde digitaliseringsslag – niet opnieuw de dubbele som benodigd.
Een ‘verdamping’ in dit kader lijkt ons in niemands belang.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...