Magazines

Onze magazines verschijnen als Dossier of als Special Edition.

Onze Dossiers verschijnen ter gelegenheid van speciale hoogtij-momenten of naar aanleiding van bijzondere gebeurtenissen of thema’s.
Start van inkoopseizoen, een specifieke nieuwe (product- of dienst)innovatie, een specifiek thema of een andere gebeurtenis kunnen aanleiding geven tot een uitvoeriger verslag. Hierin voorziet de E-News niet een passende vormgeving. Vandaar de keuze om hiervoor – ook digitaal- een ander format in te zetten. De dossiers zijn ook onderdeel van het abonnements-/lidmaatschapsarrangement.

Special Editions verschijnen ‘in opdracht’. Deze worden gepubliceerd naar aanleiding van specifieke evenementen, shows, congressen e.d.
De special editions hebben als doelstelling om de achterban van Sport Partner via deze publicaties te informeren over de inhoud van betreffende activiteit en kunnen zowel vooraf (pre-view) of achteraf (verslag of impressie) worden gepubliceerd. De Special Editions worden verspreid naar de gehele database van 333 Media b.v./Sport Partner magazine en krijgen daarmee een maximale distributie.

2023, ISPO Munich. Preview,

ISPO Munich 2023, 28-30 november 2023 New Perspectives on Sports

ISPO Munich 2023 komt steeds dichterbij; de countdown loopt inmiddels. Van 28 tot en met 30 november 2023 (dinsdag tot en met donderdag) komt de branche opnieuw bijeen in München. De invulling en het programma laten zien dat de organisatie een nieuwe koers inzet met het evenement.
In deze special edition kijken we graag even vooruit en belichten een aantal specifieke karakteristieken en hoogtepunten.

Meer magazine laden