Disclaimer

Sport Partner Magazine
333 Media b.v. (eigenaar)
Zuidersluisweg 69A-58
8243 RC LELYSTAD
+31 (0)6 – 53 148 000
maasvandrie@333media.nl
www.sportpartnermagazine.nl

Inhoud van het online aanbod
De eigenaar en/of redactie (i.e. 333 Media b.v.) aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de verstrekte informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegen de eigenaar of redactie met betrekking tot materiële of immateriële schade veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de verstrekte informatie of door het gebruik van onjuiste of onvolledige informatie zijn in principe uitgesloten, tenzij bewezen kan worden dat de eigenaar of redactie met opzet of grove nalatigheid schade heeft veroorzaakt. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend. De eigenaar behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie tijdelijk of definitief stop te zetten.

Referenties en links
In het geval van directe of indirecte verwijzingen naar externe websites (links) die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou aansprakelijkheid alleen van kracht worden als de eigenaar op de hoogte was van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn om gebruik te voorkomen in het geval van illegale inhoud. De eigenaar verklaart hierbij uitdrukkelijk dat er op het moment van het plaatsen geen illegale inhoud op de gelinkte pagina’s te zien was/is. De eigenaar heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de gelinkte/verbonden pagina’s. Daarom distantieert hij zich hierbij uitdrukkelijk van alle inhoud op alle gelinkte/verbonden pagina’s die na het plaatsen van de link werden gewijzigd. Deze verklaring is van toepassing op alle links en verwijzingen binnen de eigen website, evenals op vermeldingen van derden in gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten die door de eigenaar zijn opgesteld. Voor illegale, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade die voortvloeit uit het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, is alleen de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen aansprakelijk, niet degene die via links alleen maar naar de betreffende publicatie verwijst.

Auteurs- en merkenrecht
De auteur streeft ernaar om de auteursrechten van de in publicaties gebruikte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, om zelf gemaakte afbeeldingen, grafieken, geluidsdocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of licentievrije afbeeldingen te gebruiken, afbeeldingen, geluidsdocumenten, videobeelden en teksten. Alle merken en handelsmerken die op de website worden genoemd en mogelijk door derden worden beschermd, zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het toepasselijke merkenrecht en de eigendomsrechten van de respectieve geregistreerde eigenaar. Het copyright voor gepubliceerde, door de eigenaar zelf gecreëerde objecten berust uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, grafieken, audiodocumenten, videobeelden en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan ​​zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betreffende auteur en de eigenaar.

Rechtsgeldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de website van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Indien delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig overeenkomen met de toepasselijke rechtssituatie, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid onaangetast.

De Europese Commissie biedt ook een platform voor online geschillenbeslechting (OS).
De website is te vinden op https://webgate.ec.europa.eu/odr/.