VAN GRATIS BEZORSERVICE NAAR DUURDERE BEZORGABO’S. LOGISCH, TOCH?

Het begon allemaal met gratis bezorging. Vervolgens werd het minimum aankoopbedrag steeds hoger gesteld en toen klanten gingen piepen werd het bezorgabonnement geïntroduceerd. En dat bezorgabonnement wordt ook steeds duurder of….het aankoopvolume moet significant groeien. Overigens wel graag met een hoger gemiddelde aanschafwaarde. Plus uiteraard steeds verdere besparingen op de kosten van de service.
Logisch toch?

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...