NEDERLANDSE TEXTIEL RECYCLINGSECTOR STAAT OP OMVALLEN. ECHT?

Volgens de Vereniging Herwinning Textiel (VHT) liggen er 28 miljoen kledingstukken bij sorteerbedrijven te wachten op vertrek richting nieuwe eigenaren. Als er niet snel iets verandert, wordt er in de toekomst meer tweedehands kleding verbrand dan gerecycled aldus het persbericht van de VHT. De VHT waarschuwt zelfs voor het verdwijnen van de textielsorteerbranche in Nederland. De vereniging geeft hier drie oorzaken voor. Te weten: de stijgende personeels- en andere kosten en een daling in brutomarge van ruim 10 procent.  Volgens de vereniging is de berg onverkochte voorraden bij Nederlandse sorteerbedrijven sinds eind vorig jaar met 30 procent gestegen.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...