NEDERLANDSE ONDERNEMERS BEZORGT OVER POLITIEKE STABILITEIT. STRAF OF ZEGEN?

Een groot gedeelte van Nederlandse ondernemers is volgens de ondernemers organisaties VNO-NCW, MKB-Nederland en Forum bezorgd over de Nederlandse politiek. Vooral stabiliteit en betrouwbaarheid wordt als zorgelijk bestempeld door deelnemers aan het onderzoek van deze organisaties.
Tegelijk uiten dezelfde respondenten ook hun onvrede over de regering en het beleid in de afgelopen jaren. Dan zou je toch verwachten dat men blij is met verandering, ergo: instabiliteit?
Nee, een groot deel van de deelnemers verwacht dat de uitslag van de aankomende verkiezingen (22 november) invloed zal hebben op hun bedrijf. Men verwacht meer eisen, regels en kosten.
Dus…
Ondernemen is als Columbus op weg gaan Indië. Via ‘de West’.  En wat geschiedde…..

Meer E-news

GREEN FRIDAY: ALTERNATIEF VOOR BLACK FRIDAY. MAAK HET POSITIEF EN CONCREET AANTREKKELIJK VOOR CONSUMENTEN
Black Friday en de hiermee gepaard gaande kortingsacties. GREEN FRIDAY zou een...
CIRCULAIR BETEKENT OOK BTW INWISSELEN VOOR EBTW
De BTW lijkt een ‘stopkracht’ in plaats van ‘duwkracht’ te hebben op...
TREK VAN START MET RE-COMMERCE VAN EIGEN MERKFIETSEN
TREK wordt ook actief op de tweedehands, de re-use markt. Het proefproject...