LABELS EN TAGS: BELANGRIJK MAAR GARANTIE?

De idee is dat via labels en tags de consument de informatie krijgt aangereikt over de gebruikte materialen, herkomst en productie. En deze daarmee productkeuzes kan laten aansluiten op eigen mindset met betrekking tot duurzaamheid.
Dit veronderstelt echter zowel een hoop kennis van het jargon, benamingen en overschat ook de tijd die aan de concrete aankoopbeslissing wordt besteed als ook onderschat de invloed van emoties en invloed van medestanders tijdens het inkoopmoment.
Belonen van goed gedrag door overheden gekoppeld aan een all-in engagement van bedrijven/merken lijkt ons daarom nog altijd de betere weg om het gewenste resultaat te bewerkstelligen. Waarbij labels en tags wel een ondersteunende functie (kunnen) hebben.

Meer E-news

GREEN FRIDAY: ALTERNATIEF VOOR BLACK FRIDAY. MAAK HET POSITIEF EN CONCREET AANTREKKELIJK VOOR CONSUMENTEN
Black Friday en de hiermee gepaard gaande kortingsacties. GREEN FRIDAY zou een...
CIRCULAIR BETEKENT OOK BTW INWISSELEN VOOR EBTW
De BTW lijkt een ‘stopkracht’ in plaats van ‘duwkracht’ te hebben op...
TREK VAN START MET RE-COMMERCE VAN EIGEN MERKFIETSEN
TREK wordt ook actief op de tweedehands, de re-use markt. Het proefproject...