IN RETAIL: NIEUWE ACTIVITEITEN MBT DE ‘P’ VAN PERSONEEL

Zo wil INretail bijvoorbeeld al vroeg in contact komen met mogelijke werkkrachten door bijvoorbeeld Hechtere, intensievere banden met het onderwijs, meer erkende leerbedrijven en extra stages; in combinatie met een imagocampagne op Gen Z en jonge Millennials. Met deze insteek wil de branche organisatie het imago van de retail als werkplek en werkgever verbeteren en ook in direct contact komen met aspirant-medewerk(st)ers.
Een tweede lijn bestaat uit de pilot/opzet van een specifieke banenwinkel voor retailfuncties. Als eerste in Deventer.
In welke mate de acties van INretail ook inspelen op de nieuwe consument en gewenste dienstverlening en daarmee nieuwe, gewenste competenties is ons (nog) niet duidelijk. Daarin zou wel eens een belangrijke factor voor succes kunnen liggen. Vooral als ook de opmars van de AI-technologie wordt meegenomen in het perspectief.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...