DUITSLAND EN ITALIË VERHINDEREN EU-REGELGEVING ARBEIDSOMSTANDIGHEDEN EN MILIEU

Duitsland en Italië hebben tijdens een bijeenkomst voorkomen dat een meerderheid van stemmen nieuwe regelgeving zou aannemen wat betreft verantwoordelijkheid die bedrijven zou worden opgelegd met betrekking tot de handhaving van mensenrechten en voorkoming van milieuschade.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...