CARGOROO, VERHUURDER VAN E-BAKFIETSEN TREKT 10 MILJOEN GROEIGELD BINNEN

De start-up Cargoroo is al actief in Nederland en in een aantal buitenlandse steden zoals Berlijn, Manchester en een aantal Belgische steden zoals o.a.Antwerpen. Verdere uitrol in Duitsland en Frankrijk (Lyon) is in wording. Om deze uitrol van E-B2B-mobiliteit mogelijk te maken is in een financieringsronde 10 miljoen groeigeld binnen geharkt.
Vanuit Nederland is heeft PDENH, Participatiefond Duurzame Economie Noord-Holland, zich aangesloten bij deze groep investeerders.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...