13 JUNI IS D-DAY WAT BETREFT DE CORONA-MAATREGELEN

Op 13 juni valt het zwaard. Daarna kunnen met de Belastingdienst geen regelingen meer getroffen worden. De Belastingdienst kijkt nog tegen een grote stapel steunmaatregelen aan waarvan de terugbetaling onduidelijk is. Het navolgende statement van de Belastingdienst laat dan ook weinig te raden over wat betreft de procesgang vanaf de 14e juni:
‘Het met overheidssteun in stand houden van niet-levensvatbare bedrijven is niet alleen ondoelmatig, maar vanuit macro-economisch perspectief zelfs schadelijk. Het verstoort de concurrentieverhoudingen en in de huidige krappe arbeidsmarkt kunnen productiemiddelen, zoals arbeid, elders effici├źnter worden ingezet’.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...