ZOEKVERKEER ‘FIETSEN’ GEEFT INTERESSANTE DATA OVER GEDRAG FIETS-CONSUMENT

Marktdata.nl heeft het Nederlandstalige zoekverkeer met betrekking tot fietsen in de Google zoekmachine in de afgelopen vier jaar in Nederland onderzocht. Omdat de consument internet meer en meer gebruikt in de oriëntatiefase, bieden statistieken over zoekvolumes inzicht in actuele ontwikkelingen van consumentenbehoeften en marktverhoudingen. De analyses hebben betrekking op ruim 217 miljoen fiets-gerelateerde zoekopdrachten. In de afgelopen vier jaar zijn maandelijks gemiddeld meer dan 4,5 miljoen zoekopdrachten in Nederland uitgevoerd naar fietsen. Het zoekvolume is – als de pieken en dalen tijdens de Covid19-periode worden ‘verrekend’- in twee jaar tijd met 2 procent gestegen. In de eerste helft van het lopende jaar 2023 is het zoekvolume met twee procent gestegen ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Het zoekvolume concentreert zich vooral in het voorjaar en de zomer. In de periode maart-september wordt er relatief veel gezocht naar fietsen. In mei wordt er het meest gezocht. Deze maand vertegenwoordigt 11,1 procent van het jaarlijkse zoekvolume.
De consument zoekt, zoals te verwachten is, het meest naar een elektrische fiets of e-bike. Van alle zoekopdrachten naar een specifiek soort fiets vertegenwoordigt de elektrische fiets/e-bike bijna een derde deel van het zoekvolume. Daarna volgen de mountainbike en de racefiets op gepaste afstand.
Een ander interessant gegeven is dat het nu alle schijn heeft dat het aandeel tweedehands fietsen groeit ten opzichte van het zoeken naar een nieuwe fiets. Groeide het zoekvolume naar nieuwe fietsen in het voorgaande jaar 2022 nog sterker dan dat van tweedehands fietsen, in de eerste helft van 2023 groeide het zoekvolume van tweedehands fietsen met 7% terwijl het zoekvolume van nieuwe fietsen met 6% daalde.

Meer E-news

GREEN FRIDAY: ALTERNATIEF VOOR BLACK FRIDAY. MAAK HET POSITIEF EN CONCREET AANTREKKELIJK VOOR CONSUMENTEN
Black Friday en de hiermee gepaard gaande kortingsacties. GREEN FRIDAY zou een...
CIRCULAIR BETEKENT OOK BTW INWISSELEN VOOR EBTW
De BTW lijkt een ‘stopkracht’ in plaats van ‘duwkracht’ te hebben op...
TREK VAN START MET RE-COMMERCE VAN EIGEN MERKFIETSEN
TREK wordt ook actief op de tweedehands, de re-use markt. Het proefproject...