OVERHEID PARTIJ BIJ STIJGING HUURKOSTEN VOOR RETAILERS?

Onder het mom dat winkeliers al met veel kostenstijgingen te maken hebben, onder meer door de hoge gasprijzen, werd de minister van Economische Zaken Adriaansens aangesproken met betrekking tot ‘oneerlijke’ verhogingen (wat is ‘oneerlijk’?). INRetail’s spokesman Jan Meerman liet ook al eerder eenzelfde noodkreet opstijgen via de media. Minister Adriaansens (Economische Zaken) organiseerde een overleg tussen huurders en verhuurders, waar niets is uitgekomen. Of de politiek zich in deze discussie partij moet willen zijn is bovendien de vraag. Vooralsnog lijkt het landsbestuur in ieder geval met andere, zwaarder wegende problematieken van doen te hebben.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...