FRANSEN DENKEN MET 5 EURO EXTRA BELASTING FAST FASHION AF TE REMMEN. ?

In een ‘dappere’ poging om de schadelijke effecten van fast fashion tegen te gaan, heeft Frankrijk een voorgestelde heffing van 5 euro op elk verkocht fast fashion artikel ingevoerd.  De Fransen beogen hiermee de afhankelijkheid van overzeese productie om te buigen naar lokale productie.
Goed gedrag belonen lijkt ons een veel betere route. Zorg voor belastingvoordelen voor diegenen die voor positieve impact zorgen.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...