DE STEEK: EEN CONCEPT VOOR DE TOEKOMST?!

Uit de mond van bedenkster en oprichtster Natalie de Koning klinkt het allemaal nog heel filosofisch, romantisch en bevlogen. Wie echter bedenkt dat de instroom van nieuwe Medelanders behoorlijk omvangrijk is en voor hen in de ‘thuislanden’ de mensen nog niet zo ver ‘afgedreven’ zijn van het ‘naai-en verstelwerk’ ziet toch al snel ook een businessmodel in Natalie’s concept ‘De Steek’.
Natalie studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Daarna volgde ze een master aan ArtEZ waar ze haar eigen textiel van textielafval leerde maken. Als bijbaantje gaf ze een tijdlang naailessen in haar atelier, één keer per week op een vast tijdstip en op dezelfde dag. Inmiddels is de De Steek uitgegroeid tot een heus, homogeen uitgebouwd, competentie- en activiteitencentrum op het gebied van ontwerp, productie en reparatie-/herstel. Met alle mogelijk faciliteiten en middelen.
Met de juiste partners lijkt hier een upscaling zeker wel in het verschiet te liggen.

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...