DE BANK IS SOMBER OVER ONTWIKKELINGEN IN KLEDINGRETAIL

Al maanden lang dubbelcijferige dalingen qua bestedingen. Geen branche doet het slechter volgens de transactiedata van De Bank. 19 procent minder betalingen in septmber ten opzichte van dezelfde maand in voorafgaand jaar. En met uitzondering van juni altijd de laagste maandscore in de rest van dit jaar tot nu. De andere retailbranches zien in de meeste maanden ook, maar een beperktere daling van de bestedingen ten opzichte van een jaar eerder, maar die zijn beperkter.
Ook als 2019 als referentie wordt genomen komt de kledingretail er niet goed vanaf. Met deze referentie scoren veel branches wel positief. Binnen de sector is er dus echt wel sprake van ‘alle hens’ aan dek. De consument loopt niet ‘naakt’ op straat. De consument wil blijkbaar ‘anders’, want gekocht wordt er!

Meer E-news

GREEN FRIDAY: ALTERNATIEF VOOR BLACK FRIDAY. MAAK HET POSITIEF EN CONCREET AANTREKKELIJK VOOR CONSUMENTEN
Black Friday en de hiermee gepaard gaande kortingsacties. GREEN FRIDAY zou een...
CIRCULAIR BETEKENT OOK BTW INWISSELEN VOOR EBTW
De BTW lijkt een ‘stopkracht’ in plaats van ‘duwkracht’ te hebben op...
TREK VAN START MET RE-COMMERCE VAN EIGEN MERKFIETSEN
TREK wordt ook actief op de tweedehands, de re-use markt. Het proefproject...