ATOMIC INITIEERT EERSTE ‘KLIMAATTOP’ VOOR SKI-INDUSTRIE

Skimerk Atomic organiseert op 13 en 14 september 2023 in Salzburg de eerste Ski Industry Climate Summit. Het internationale congres werd opgericht met als doel de belangrijkste belanghebbenden in de sector samen te brengen en effectieve veranderingen te bewerkstelligen om tegemoet te komen aan de dringende behoefte aan klimaatactie. Het evenement wordt ondersteund door FESI (Federatie van de Europese sportartikelenindustrie) en Protect Our Winters (POW).

Meer E-news

SPORTS BUSINESS CENTER IN ANDERE HANDEN?!
Via de wandelgangen is ons ter ore gekomen dat Sports Business Center...
EU LIJKT COMMITTED OM LEVEN VAN SHEIN/TEMU MINDER MAKKELIJK TE MAKEN
De Europese Unie wil af van de douanevrijstelling voor producten onder de...
WUNDERFIX. ONLINE SUPPORT VOOR REPARATIE- EN ONDERHOUDSSERVICE VOOR FIETSERS
De Duitse Jobrad Group heeft een nieuwe service geïntroduceerd aan online verkopers...