De branches sport, mode en outdoor zijn in de afgelopen jaren steeds vaker, verder en intenser in en met elkaar verstrengeld.
Differentiatie en diversificatie van producten en services alom.
Digitale technologieën hebben hebben bovendien niet alleen marketing en bedrijfsprocessen een ander gezicht en verloop gegeven, maar ook de traditionele keuze tussen een B2B (indirecte) en B2C (directe) sales irrelevant gemaakt.  Met bijbehorende impact op de werkwijze via agenten en importeurs.

De verschillende branchesegmenten kennen van oudsher een eigen centrum in Amsterdam, Leusden, Maarsbergen en Nieuwegein.
Ook op deze centers worden gedwongen een antwoord te geven op de nieuwe wensen en behoeften die in deze ’transition twenties’ aan hen gesteld worden.
Voor Sport Partner een interessant thema om te volgen. En vandaar deze ‘braindump’.