Tien jaren lang samenwerken met wederzijds plezier en succes en een verviervoudiging van de NL-business.
Zo zou je het succesverhaal van Ingrid Koppe als ‘boegbeeld’ en representant voor de Nederlandse markt van handschoenen- specialist REUSCH in de afgelopen tien jaren kort en bondig kunnen  omschrijven.
En nu  Ingrid’s pensioendatum aan de horizon verschijnt  (mei 2025) komt ook het einde van een bijzonder tijdperk in zicht.
Daarom dit speciale profiel van een karakteristieke, professional.